\
❤️❤️❤️ “Đôi bạn cùng tiến”: 2 bạn học sinh, sinh viên khi cùng nhau đăng kí học sẽ được tặng 600.000 đồng.
👍👍👍 “Tìm đồng đội”: Học viên đang học tại SpeakOnly khi giới thiệu một bạn đăng ký học thành công một khoá bất kì sẽ được tặng 100.000 đồng.
🔥🔥🔥 “Tinh thần ham học”: 5 bạn đầu tiên đăng kí ở mỗi khoá học sẽ được tặng voucher 200.000 cho khoá học kế tiếp.
🔥🔥🔥 “Tri ân khách hàng”: Học viên đăng kí học 4 khoá nói sẽ được miễn phí khoá học nói 5 tại trung tâm.
Copyright © 2018. Designed & Developed by Ken Marketing Solutions