\

guideline

  1. Đăng nhập vào admin

Đăng nhập user/pass theo đường dẫn http://speakonly.vn/wp-admin/

Hệ thống giao diện 

2. Chỉnh sửa nội dung

Vào thư mục page. Mỗi một nội dung là 1 page riêng lẻ.

Muốn sửa nội dung nào thì

B1: click vào nội dung đó và

B2: click vào nút bút chì để chỉnh sửa.

B3: Bấm nút save phía bên tay phải màn hình để lưu nội dung trang đó

 

A. Chỉnh sửa banner chính – Click vào trang home

Click vào nút bút chì để thay đổi content

Muốn thay đổi banner bấm vào bút chì chỗ chấm vàng

Chọn mục background kéo xuống sẽ thấy hình ảnh cover

B. Chỉnh sửa phần media

Cũng quy tắc cũ: Muốn sửa nội dung phần nào thì chọn page đó:

Chọn page media:

Chọn bút chì để chỉnh sửa:

Muốn thay video cũng click vào bút chì và paste link từ youtube vào

Dán link vào và ấn nút save để lưu sự thay đổi. Ấn nút save bên phải để lưu sự thay đổi của trang

C. Chỉnh sửa nội dung Khuyến mãi

Chọn page khuyến mãi

Ấn vào bút chì chọn nội dung cần chỉnh sửa

Muốn sửa hình ảnh thì click vào bút chì phía trên như banner chính

 

D. Chỉnh sửa nội dung ĐỘI NGŨ

Click vào page đội ngũ

Chỉnh sửa thông tin hay thêm ảnh thì click vào bút chì .

 

Chỉnh sửa khóa học

Click vào page khóa học

Click vào bút chì chọn khóa nào cần sửa.

Đừng sửa hình vì hình khó sửa do liên quan đến thẩm mỹ và thiết kế.

Chỉnh sửa lịch khai giảng

Click vào page lịch khai giảng

Chỉnh sửa lịch khai giảng hay thay thế nào, vui lòng để con chuột vào sẽ hiển thị icon bút chì như hình dưới, click vào bút chì như hình dưới để thay thế nội dung

Các quy tắc cần nhớ:
– Mỗi nội dung trên menu là 1 page riêng lẻ ở phần admin

  • Muốn sửa nội dung nào thì click vào page mang tên nội dung đó. Ví dụ muốn sửa nội dung đội ngũ thì click vào page mang tên đội ngũ
  • Ấn vào bút chì là sửa nội dung từng hạng mục – xong nhớ lưu lại
  • Luôn luôn lưu lại ở phía bên phải – lưu trang
Copyright © 2018. Designed & Developed by Ken Marketing Solutions